14/12/2023
wintersilhoutten in de tuin

 In tegenstelling tot de gangbare praktijk pleiten we er bij Plan_P niet voor om de tuin 'winterklaar' te maken. Integendeel, de meeste uitgebloeide planten (kruidachtigen, grassen, heesters) laten we ongemoeid tot in het vroege voorjaar. Eind februari, begin maart halen we pas onze snoeischaar boven om het oude blad te gaan terugsnoeien en plaats te maken voor het nieuwe, ontluikende groen. 

Redenen genoeg om dit te doen. Het uitzicht is er alvast één van. Het wintersilhouet van uitgebloeide grassen en vaste planten die wit aanslaan bij vrieskou heeft gewoonweg een sprookjesachtige uitstraling. Vanuit natuuroogpunt gezien heeft het nog een grotere meerwaarde. De zaaddozen en vruchten (bv. rozenbottels) van vaste planten, siergrassen en heesters bieden voedsel voor vogels. De holle stengels, bladoksels en verdorde bladeren bieden schuilplekjes voor verschillende overwinterende insecten (bv. lieveheersbeestjes). 

In dit artikel van Tuin+Landschap (25/26; 8/12/2023) gaat het uitgebreid over dit onderwerp.

11/10/2023
Van Droom Tot Tuin

Een aantal van onze projecten werden door Marc Verachtert, tuinjournalist en tuinarchitect, belicht in het programma 'Van Droom tot Tuin'. De aflevering stond in het teken van de sponstuin. De eerste en de laatste tuin in de aflevering werden ontworpen door Plan_P en uitgevoerd door Sica Verde. 

 

 

 

06/07/2023
aanleg demotuin

In het voorjaar hebben we niet stilgezeten. In Gentbrugge zijn we volop bezig met de aanleg van onze demotuin. De verwachting is om die vanaf 2024 te kunnen openstellen aan het publiek en nieuwe klanten die inspiratie willen opdoen. Het vertrekpunt van de tuin was gazon en verharding met betonklinkers. Beide werden verwijderd, maar ook deels gerecupereerd. 

 

Recuperatie in de vorm van taluds (met puin van oa. uitgebroken stabilisé), tuinpad (de betonklinkers werden random gelegd in het pad) en in een latere fase ook de oprit. Er werd ook veel aandacht besteed aan waterinfiltratie (aanleg waterpartij en wadi), schaduwcreatie dmv. bomen, klimplanten, etc. 

 

De tuin is nog in volle evolutie, en zal in het najaar aangevuld worden met extra bomen, struiken, vegetatie. Ook de waterpartij wordt verder uitgewerkt.

21/03/2023
Bloemerij

 Een van de kwekerijen waarmee we graag samenwerken is de Bloemerij in Laarne. De kwekerij is gespecialiseerd in het opkweken van inheemse wilde planten en kruiden. Ze werken vrij van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en plastic. De planten zijn beschikbaar in verschillende maten (van de klassieke maten tot plugplanten).

 

Door hun planten te gebruiken, dragen we bij aan lokale en duurzame biodiversiteit.

25/11/2022
Espalier

Ik stel graag even een leverancier van bomen en heesters voor waarmee we graag samenwerken. Espalier in Wetteren is gespecialiseerd in allerlei soorten leibomen, parasolbomen en meerstammige bomen. We sturen de opdrachtgever graag op pad om zelf een exemplaar te gaan uitkiezen op de kwekerij. Vandaag was ik op de kwekerij en het is telkens opnieuw een plezier om tussen de rijen prachtige bomen te wandelen. 

17/10/2022
Bureau

 Vanaf nu kan je Plan_P ook fysiek vinden in ons bureau in Leo Tertzweillaan 54 in Gentbrugge. Het bureau wordt gedeeld met Sica Verde. We moeten het nog wat inrichten, maar spring gerust eens binnen voor een koffie en de bespreking van je project!

11/08/2022
Droogte

De droogte van de voorbije weken heeft een belangrijke invloed op hoe onze ontwerpen tot stand komen. Niet alleen dient er nagedacht te worden over het creëren van de nodige schaduw in en rond de tuin, ook de plantkeuze wordt een steeds grotere uitdaging.

 

Van bij het begin van de ontwerpfase wordt hier al rekening mee gehouden. Hoe valt de zon in de tuin? Welk type bodem is er aanwezig? Dit is allemaal bepalend bij de totstandkoming van het beplantingsplan. Er wordt hierbij aandacht besteed aan droogteresistente planten of planten die wel wat droogtestress aankunnen zonder eraan kapot te gaan.

 

Naast de inrichting van de tuin en de plantkeuze, zetten we ook in op waterinfiltratie in de tuin. Waar mogelijk koppelen we de regenafvoer los van de riolering en laten het regenwater infiltreren in de tuin via bv. een wadi. Dit kan ook perfect in een kleine stadstuin, waarbij het regenwater kan overlopen in een waterelement en dan kan insijpelen in de bodem, of rechtstreeks via een drainagebuis het regenwater verspreiden over de plantzones in de tuin. De toepassing van een mulchlaag en bodembedekkende planten zorgt er ook voor de bodem minder snel gaat uitdrogen. 

 

De combinatie van deze toepassingen zorgt ervoor dat de beplanting zelfs de droogste periodes aan kan. 

21/06/2022
Sica Verde

 Voor de uitvoering van mijn projecten werk ik nauw samen met Simon Callens en zijn divers team van Sica Verde. Deze samenwerking start al in de ontwerpfase, waarbij technische vragen en moeilijkheden een constructieve oplossing krijgen via gezamenlijk overleg. Op die manier bekomen we steeds een gedragen, degelijk en uitvoerbaar ontwerp.

 

Deze aanpak werpt eveneens zijn vruchten af tijdens de uitvoeringsfase. Doordat de technische aspecten al zijn doorgesproken, verloopt de uitvoering overwegend vlekkeloos. Ik kan telkens opnieuw bouwen op een betrouwbare partner, en Simon kan tijdens de uitvoering altijd bij mij terecht met vragen. Deze samenwerking ontlast de opdrachtgever bovendien in zijn zoektocht naar professionele uitvoerders, aangezien we altijd het volledige pakket kunnen aanbieden. Van ontwerp tot uitvoering en opvolging.

 

In die hoedanigheid werken we ook samen met externe partners voor specifieke tuinconstructies, schrijnwerkerij, zwemvijvers, etc. Ook hier betrekken we deze partners zo vroeg mogelijk in het ontwerp opdat iedereen in dezelfde richting kijkt.

21/05/2022
Plan_P schoolt zich bij

Levenslang leren staat hoog aangeschreven bij Plan_P, daarom neem ik regelmatig deel aan navormingen, webinars en lezingen. Onlangs volgde ik aan de Erasmus Hogeschool Brussel de opleiding 'Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen'. Een heel boeiende 6-daagse navorming waarbij de focus lag op het natuurlijk en beheergericht ontwerp van tuinen, parken en andere publieke ruimten. 

De input en kennis uit deze opleiding pas ik graag toe in mijn toekomstige ontwerpen en beplantingsplannen, waarbij de klemtoon nog meer zal liggen op het ecologische verhaal (inheemse beplanting, natuurlijke groenvormen, ...) zodat onze projecten nog beter kunnen bijdragen aan een duurzame omgeving. 

28/04/2022
Tuinontwerp?
Waaruit bestaat een tuinontwerp? Hoe gaat Plan_P precies te werk? Hieronder volgt een kort overzicht wat u kan verwachten als u met ons samenwerkt voor uw project:
 
  • Het begint met een vrijblijvend gesprek waarin de opdrachtgever de wensen en verwachtingen voor de tuin verduidelijkt. We bespreken wat technisch en budgetair haalbaar is, gaan al dieper in op een aantal belangrijke aspecten (ontwerpvormen, groenvormen, beheer, etc.), en lichten onze werkwijze uitgebreid toe. Is er een klik? Prima, dan kunnen we over naar de volgende stap;
  • De opmeting en analyse van de tuin en omgeving (situatieplan). Dit vormt een cruciale basis voor de latere ontwerpfase en plantenkeuze;
  • Op basis van de opmeting, analyse en groenstudie, én input van de opdrachtgever creëren we een eerste voorontwerp. Hierbij zijn vorm en structuur van belang. Dit vijlen we bij tot een definitief ontwerp, waarna we overgaan tot het invullen van de plantzones en materiaalkeuze;
  • Het beplantingsplan is een van de  belangrijkste onderdelen van een tuinontwerp. In deze fase kruipt dan ook veel tijd. Het is een weldoordacht werkstuk waarbij groenvormen worden gecreëerd in functie van ecologie, duurzaamheid en omgeving. Dit wordt verder aangevuld met een beheerplan, zodat de opdrachtgever weet hoe de tuin dient beheerd te worden, welk ‘beeld’ er nagestreefd wordt, niet enkel nu, maar ook binnen 10 tot 20 jaar. Aansluitend zijn er eveneens plantfiches, met een grondige beschrijving per plant opgenomen in het plan;
  • Het uitvoeringsplan vormt, samen met de meetstaat, de handleiding om het ontwerp tot in detail uit te voeren. 
 
 
Eenmaal al deze stappen doorlopen zijn, kan de uitvoering beginnen. Tijdens de aanlegfase staat Plan_P de opdrachtgever bij indien gewenst.
 
17/03/2022
Maquette

Om een ontwerpplan visueel tot leven te wekken, maken we bij Plan_P Tuinontwerp graag werk van een maquette. Zo kan je jezelf al zien rondlopen in je toekomstige tuin. 

16/02/2022
Blikveld vzw

Blikveld is een nieuwe vakvereniging die alle professionelen, verenigingen, instituten en belanghebbenden binnen de wereld van landschaps- en tuinarchitectuur verbindt. 

 

De visie van Blikveld is de volgende:

 

  • Het promoten van het vakgebied in het maatschappelijke, politieke, professionele en academische veld.
  • Het verenigen van het brede actorenveld dat professionele linken heeft met landschaps- en tuinarchitectuur.
  • Het ondersteunen van professionelen die actief zijn in het vakgebied.
  • Het organiseren van activiteiten ter bevordering van kennisdeling, netwerking en promotie van het vakgebied*.

 

Plan_P Tuinontwerp is onmiddellijk lid geworden van Blikveld vzw. Een vakvereniging waarbij kennisdeling en ondersteuning centraal staat, kan enkel maar een positieve bijdrage leveren aan de verdere professionele uitbouw van ons ontwerpbureau. We kijken dan ook heel hard uit naar de toekomstige activiteiten van Blikveld en de veelvuldige contacten met collega's uit het werkveld!

 

*(uit brochure 'Blikveld vzw'; Januari 2022)

12/10/2021
De Drie Hoveniers wordt Plan_P Tuinontwerp

Eindelijk is het zo ver: De Drie Hoveniers wordt Plan_P Tuinontwerp. In 2017 heb ik De Drie Hoveniers opgericht met de bedoeling om een allesomvattend tuinbedrijf te starten, met zowel ontwerp, aanleg als onderhoud. Al snel werd duidelijk dat het creatieve aspect me het beste lag. Ik heb me in de tussentijd omringd door bekwame mensen (zoals Simon Callens van Sica Verde) die instaan voor de aanleg van mijn projecten en het verdere onderhoud nadien. Zo kon ik me zelf volledig focussen op het ontwerpen van tuinen.

 

Door de toenemende opdrachten en het feit dat er soms nogal wat verwarring is betreffende de activiteit en benaming, heb ik dit jaar besloten om de structuur van mijn bedrijf te wijzigen. Het tuinbedrijf wordt een volwaardig tuinontwerpburo, en daarbij hoort ook een nieuwe naam die deze aanpassing accentueert. 

 

Voor u als klant verandert er echter niets. Ik sta nog steeds in voor de verdere opvolging van de opgeleverde projecten van De Drie Hoveniers. Lopende projecten zullen afgewerkt worden onder de nieuwe benaming: Plan_P Tuinontwerp.

30/08/2021
Green Deal natuurlijke tuinen

Plan_P Tuinontwerp onderschrijft de Green Deal natuurlijke tuinen van de Vlaamse overheid. We engageren ons om tuinen klimaatrobuust, biodivers en ecologisch in te richten. Een engagement dat sowieso al in onze visie op tuinen vervat zit. De Vlaamse overheid ondersteunt de Green Deal natuurlijke tuinen via kennisdeling, workshops en plaatsbezoeken. Als dynamisch ontwerpbureau grijpen we deze momenten graag aan om de ontwikkelingen en trends in de tuinsector van nabij op te volgen.