Grenzend aan het park

Locatie: Sint-Amandsberg
Opp.: 100m²
Jaar: 2023
Uitvoering: Sica Verde

Dit perceel grenst aan een park dat toegankelijk is via een schuifpoort. Door deze open te laten wordt een zicht op het achterliggende groen en een groter ruimtelijk gevoel gecreëerd. 

Er werd gekozen voor waterdoorlatende verharding (flagstones met open voegen), vegetatiezones met een mix tussen inheemse en andere planten. De gelaagdheid van de bomen in het park wordt doorgetrokken naar de tuin door het groendakje op de tuinberging en struiken en meerstammige bomen in de tuin. Voor de afsluiting van het perceel werd aan een zijde afwisselend gewerkt met grillige houten palen en betonnetten waarlangs klimplanten alles kunnen laten dichtgroeien.

Poort en tuinberging werden uitgevoerd door Ewoud De Kegel.