Plan_P tuinontwerp is een ontwerpbureau opgericht door Pieter De Jaegher in 2021. Sinds 2017 is hij actief als tuinontwerper bij De Drie Hoveniers. Met de oprichting van Plan_P Tuinontwerp beslist hij uiteindelijk om zich volledig toe te leggen op het ontwerpen van tuinen. Niet geheel verwonderlijk gezien zijn academische achtergrond. Pieter is namelijk afgestudeerd in de discipline tekenkunst aan de Academie voor beeldende kunsten te Gent. Samen met een groeiende passie voor planten en tuinen bleek dit een ideale drijfveer om het traject tot tuinaannemer -en ontwerper te volgen aan het opleidingsinstituut Syntra. 

 

Bij Plan_P tuinontwerp staat omgeving, vorm en ecologie centraal. De omgeving vormt de basis van elk ontwerp. Ik vertrek steeds vanuit de bestaande situatie van een tuin en het omliggende landschap. Wat is al aanwezig in de tuin en kan behouden blijven? Hoe ziet de inplanting van de tuin er uit? Een tuin is immers verbonden met haar omgeving.

 

Een weldoordachte vormgeving bouwt hierop verder. Een krachtig lijnenspel dat verwondert, uitnodigt tot kijken, telkens opnieuw boeit, is cruciaal voor een geslaagd tuinontwerp. De invulling met planten ligt in het verlengde hiervan door opeenvolgende bloeiperiodes, kleurcombinaties, bladvormen. Een tuin moet zich binnen dit lijnenspel spontaan kunnen ontwikkelen en blijven verrassen. 

 

Ecologie als uitgangspunt is een evidentie, en sluit aan bij het vorige. In mijn visie gaat de tuin op in haar omgeving, en vormt het hiermee een perfecte symbiose, zij het bos, weide of tuinmuur. De plant volgt de bodem en niet andersom. Lokale materialen en biologisch geteelde planten zijn belangrijke criteria bij mijn keuzes. Als tuinontwerper onderschrijf ik onder andere de visie van de Green Deal van de Vlaamse overheid, en volg ik de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet op. Ik zie het als mijn taak om de klant mee te krijgen in het verhaal van ecologie en duurzaamheid. 

 

De verwachtingen en wensen van de opdrachtgever worden, in overeenstemming met mijn drie uitgangspunten, verwerkt in een persoonlijk en eigenzinnig tuinontwerp. Dit gebeurt in permanent overleg doorheen de verschillende ontwerpfases (voorontwerpen, beplanting, materiaalkeuzes, technische details, meetstaat, etc.). 

Plan_P tuinontwerp werkt samen met SicaVerde voor de uitvoering van de projecten, waarbij ik de werven opvolg en help bijsturen waar nodig. Na oplevering van de tuin blijf ik mijn projecten verder opvolgen en kan u steeds bij ons terecht voor vragen of opmerkingen.